Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2,3 trang 71,72,73,74 SBT Địa lớp 6: Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì?

CHIA SẺ
Bài 23. Sông và hồ: Giải bài 1, 2,3 trang 71 – 74 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo : Tính chất của nước hồ.

Câu 1.a: Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết :

a)   Trên bản đồ có bao nhiêu lưu vực sông. Bao nhiêu hệ thống sông.

b)   Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính.

c)   Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là đường gì.

a)   Trên bản đồ có 1 lưu vực sông và 3 hệ thống sông.

b)   Những nhánh sông nhỏ được gọi là phụ lưu và chi lưu . Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính: phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính; Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính

c)   Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là sông chính.

Câu 2.a: Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo :

a)   Tính chất của nước hồ

b)   Nguồn gốc hình thành

a)   Tính chất của nước hồ :

+ Hồ nước mặn

+ Hồ nước ngọt

b)    Nguồn gốc hình thành :

+ Hồ vết tích của các khúc sông

+ Hồ miệng núi lửa

Câu 1.b: Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Lưu vực của một con sông là

a)   nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính.

b)   tất cả các phụ lưu cùng với sông chính.

c)   tất cả các phụ lưu, chi lưu và sông chính

d)   diện tích (vùng) đất đai cung cấp nước cho một con sông.

Chọn ý d)

Câu 2.b: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn.

Đúng

Sai

Sai

Câu 3.a: Vẽ sơ đồ một hệ thống sông với đầy đủ các bộ phận của nó và ghi rõ : phụ lưu, chi lưu, sông chính, cửa sông vào ô dưới đây :

Câu 1.a: Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sông

Lưu vực sông là : …………….

Hệ thống sông là : …………….

Lưu vực sông là : diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sông

Hệ thống sông là : là tập hợp sông chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp thành thệ thống sông

Câu 1.b: Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a)   Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào diện tích lưu vực của con sông đó lớn hay nhỏ.

Đúng

Sai

b)    Con sông có thuỷ chế phức tạp nghĩa là con sông đó thường có lũ lụt rất đột ngột.

Đúng

Sai

a) Sai

b) Sai

Câu 3.b: Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Thuỷ chế (chế độ chảy) của một con sông là

a)   lượng nước chảy qua mặt cắt ngang của con sông.

b)   lưu lượng của con sông và nguồn cung cấp nước thường xuyên cho hệ thống sông.

c)   lưu lượng nước thay đổi theo mùa cạn hoặc thay đổi trong mùa khô.

d)   nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.

Chọn ý d