Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2 SBT Địa lớp 6 trang 78, 79: Vì sao dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua?

CHIA SẺ
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương: Giải bài 1,2 trang 78, 79 SBT Địa lý 6. Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy :a) Quan sát các dòng biển nóng ở nửa cầu Bắc, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông..

Câu 2: Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy :

a)   Quan sát các dòng biển nóng ở nửa cầu Bắc, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông.

b)   Quan sát các dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°N trở về phía Xích đạo chúng đều lệch hướng về phía tây.

Trả lời : 

a)     Từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực, các dòng biển nóng thường lệch hướng về phía đông do sự tác động của gió Tín phong, gió mùa.

- Quảng cáo -

b)    Từ khoảng vĩ độ 30°N trở về phía Xích đạo, các dòng biển lạnh đều lệch hướng về phía tây do gặp dòng biển nóng tạo thành hoàn lưu ở 2 bán cầu bán cầu bắc là theo chiều kim đồng hồ, bán cầu nam ngược chiều.

Câu 1: Quan sát hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

a)   Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua.

b)   Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua.

a)   Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ 0 độ  (khu vực vĩ độ thấp), chảy về khoảng vĩ độ 30-40 độ (khu vực vĩ độ cao). Dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua vì dòng biển nóng nóng là nơi hoạt động của gió Tín phong, gió Tây ôn đới, gió mùa đem theo không khí nóng.

b)   Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ 30-40 độ (khu vực vĩ độ cao), chảy về khoảng vĩ độ 0 độ (khu vực vĩ độ thấp). Dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua vì dòng biển lạnh là sự chênh lệch nhiệt độ, độ mặn, tỷ trọng của nước từ các biển khác nhau làm giảm nhiệt độ, hơi nước trong các khối khí.