Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 25, 26 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2. Luyện tập chung trang 25 – Chương 6 Phân số

Giải bài 6.38 trang 26 Toán 6 tập 2

Tính: a)\(\frac{-1}{2}+\frac{5}{8}+\frac{1}{3}\)

b)\(\frac{-3}{8}+\frac{7}{4}- \frac{1}{12}\)

c)\(\frac{3}{5}: (\frac{1}{4}- \frac{7}{5})\)

d)\(\frac{10}{11}+\frac{4}{11}: 4 – \frac{1}{8}\)

Thực hiện đúng thứ tự thực hiện phép tính trong ngoặc trước –> nhân, chia –> cộng, trừ

 a)\(\frac{-1}{2}+\frac{5}{8}+\frac{1}{3}=\frac{-12}{24}+\frac{15}{24} +\frac{8}{24}=\frac{11}{24}\)

b)\(\frac{-3}{8}+\frac{7}{4}- \frac{1}{12}=\frac{-9}{24}+ \frac{42}{24} – \frac{2}{24}=\frac{31}{24}\)

c)\(\frac{3}{5}: (\frac{1}{4}- \frac{7}{5})=\frac{3}{5}:( \frac{5}{20}- \frac{28}{20})= \frac{3}{5}: \frac{-23}{20}= \frac{3}{5}. \frac{-20}{23}=\frac{-12}{23}\)

d)\(\frac{10}{11}+\frac{4}{11}:4-\frac{1}{8}=\frac{10}{11}+ \frac{4}{11}.\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{10}{11}+ \frac{1}{11} – \frac{1}{8}= 1- \frac{1}{8}=\frac{7}{8}\)

Giải bài 6.39 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính một cách hợp lí

B=\(\frac{5}{13}.\frac{8}{15} + \frac{5}{13}.\frac{26}{15} – \frac{5}{13}. \frac{8}{15}\)

Sử dụng a.b+ a.c+a.d= a(b+c+d)

 B=\(\frac{5}{13}.\frac{8}{15} + \frac{5}{13}.\frac{26}{15} – \frac{5}{13}. \frac{8}{15}\)

\(=\frac{5}{13}.(\frac{8}{15} +\frac{26}{15} – \frac{8}{15})\)

\(=\frac{5}{13}.\frac{26}{15}\)

Advertisements (Quảng cáo)

\(=\frac{2}{3}\)

Giải bài 6.40 trang 26 Toán 6 KNTT

Tính giá trị của biểu thức sau:

B=\(\frac{1}{3}.b+ \frac{2}{9}.b – b: \frac{9}{4}\) với \(b=\frac{9}{10}\)

Đặt b làm thừa số chung, thu gọn B rồi thay \(b=\frac{9}{10}\) vào B

\(B=\frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b– b: \frac{9}{4}= \frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b – b. \frac{4}{9}\)

\(=b(\frac{1}{3}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9})=b. (\frac{3}{9}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9})= b. \frac{1}{9} \)

Thay \(b=\frac{9}{10}\) vào B, ta được

B= \(b=\frac{9}{10}. \frac{1}{9}= \frac{1}{10}\)

Giải bài 6.41 trang 26 Toán 6 tập 2

Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành 3 phần không bằng nhau( như hình vẽ). Nam đã ăn 2 phần bánh, tổng cộng là \(\frac{1}{2}\) chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

 

Advertisements (Quảng cáo)

Phần còn lại của chiếc bánh chiếm \(\frac{1}{2}\) còn lại của chiếc bánh

 Cách 1: Nam còn lại:

1 – \(\frac{1}{2}\)= \(\frac{1}{2}\)( chiếc bánh)

Như vậy phần còn lại của chiếc bánh sau khi Nam ăn là: \(\frac{4}{8}\)

Do đó, Nam đã ăn 2 phần bánh là \(\frac{1}{8}\) và \(\frac{3}{8}\)

Cách 2: Tổng của 2 phần bánh là \(\frac{1}{2}\). Do đó, 2 phần bánh Nam đã ăn là \(\frac{1}{8}\) và \(\frac{3}{8}\)

Bài 6.42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp tết Nguyên đán, Vân phải chuẩn bị: gạo nếp, đậu xanh không vỏ, thịt ba chỉ, lá dong và các gia vị khác. Khối lượng đậu xanh bằng \(\frac{3}{5}\) khối lượng gạo nếp và gấp \(\frac{3}{2}\) khối lượng thịt ba chỉ.

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ?

*Khối lượng gạo nếp bằng \(\frac{5}{3}\) khối lượng đậu xanh

*Khối lượng thịt ba chỉ bằng \(\frac{2}{3}\) khối lượng đậu xanh

Phân số chỉ tỉ số khối lượng gạo nếp và đậu xanh là:

1: \(\frac{3}{5}\)= \(\frac{5}{3}\)

Phân số chỉ tỉ số khối lượng thịt ba chỉ và đậu xanh là:

1: \(\frac{3}{2}\)= \(\frac{2}{3}\)

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gam gạo nếp là:

150. \(\frac{5}{3}\)= 250(gam)

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gam thịt ba chỉ là:

150. \(\frac{2}{3}\)= 100(gam)

Giải bài 6.43 trang 26 Toán 6 tập 2

Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết \(\frac{1}{5}\) giờ. Hôm nay, xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu?

*Quãng đường từ nhà đến trường không đổi

* Quãng đường= vận tốc. thời gian

 Quãng đường từ nhà đến trường là:

12. \(\frac{1}{5}= \frac{12}{5}\)(km)

Thời gian Hà đi học hôm nay là:

\(\frac{12}{5}: 5= \frac{12}{25}\)( giờ)

Advertisements (Quảng cáo)