Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên trang 13 Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trả lời Hoạt động, luyện tập, vận dụng trang 13, 14 SGK Toán 6 KNTT. Giải Bài 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 trang 14 SGK Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức và cuộc sống tập 1. Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên – Chương 1 Tập hợp các số tự nhiên

Hoạt động 1

Trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm trên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia?

Điểm 5 nằm bên trái điếm 8, điểm 8 nằm bên phải điếm 5.

Hoạt động 2 trang 13

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điếm 8?

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điếm 8?

Điểm 7 biểu diễn số tự nhiên nằm ngay bên trái điếm 8.

Điểm 9 biểu diễn số tự nhiên nằm ngay bên phải điểm 8.

Hoạt động 3

Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. Theo em, điểm n nằm bên trái hay bên phải điếm 7?

n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7 thí điểm n nằm bên trái điếm 7.

Luyện tập trang 14 SGK Toán 6 tập 1 KNTT

a) Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây, dùng kí hiệu “=” hay “>” để viết kết quả:

m = 12 036 001 và n = 12 035 987

b) Trên tia số (nằm ngang), trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước?

a) m>n

b) Vì m>n nên trên tia số điểm n nằm trước điểm m

Trả lời Vận dụng

Advertisements (Quảng cáo)

Theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy:

Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều,

Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều

Hãy so sánh số tiền thu được (đều là số tự nhiên) của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối.

Gọi số tiền cửa hàng đó thu được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối lần lượt là a, b, c (a, b, c là các số tự nhiên)

Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều nên a >b

Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều nên có b

Theo tính chất bắc cầu ta được a > 0

Vậy số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi tối

Câu hỏi trang 14 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong các số 3;4;8;9 số nào thuộc tập hợp A= { \(x \in N|x \ge 5\)},  số nào thuộc tập hợp B= { \(x \in N|x \le 5\)}?

A={5;6;7;8;…}

Advertisements (Quảng cáo)

B={0;1;2;3;4;5}

Ta có: \(8,9 \in A\)

          \(3,4 \in B\)

Giải bài 1.13 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 1

Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3 532 và 3 529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp sáu số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn:

Các số liền trước và liền sau của số 3 532 là: 3 531 ; 3 533 ; 3 534

Các số liền trước và liền sau của số 3529 là: 3 528 ; 3 527 ; 3530

Sáu số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

3 527; 3 528; 3 530; 3 531; 3 533; 3 534

Bài 1.14 trang 14 Toán 6 tập 1 KNTT

Cho ba số tự nhiên a, b, c, trong đó là số nhỏ nhất. Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai điểm a và c. Hãy dùng kí hiệu “=” để mô tả thứ tự của ba số a, b, c. Cho ví dụ bằng số cụ thể.

Số a nhỏ nhất nên điểm a nằm bên trái hai điểm b và c.

Mà điểm b nằm giữa hai điểm a và C nên điểm b nằm bên trái điếm c

Do đó b < c

Vì a bé nhất nên ta có a < b < c

* Ví dụ: a = 5; b = 7; c = 8

Số a bé nhất và điểm b nằm giữa hai điểm a và c trên tia số.

Giải Bài 1.15 Toán 6 tập 1

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) M = {\(x \in \mathbb{N}\)|10 \( \le \)x< 15)

b) K = {\(x \in {\mathbb{N}^*}\)| x\( \le \)3}

c) L = {\(x \in \mathbb{N}\)| x\( \le \) 3}

a) M = {10; 11; 12; 13; 14}

b) K = {1; 2; 3}

c) L = {0; 1; 2; 3}

Bài 1.16 trang 14 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Ba bạn An, Bắc, Cường dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Cường đặt tên các điểm đó theo thứ tự từ dưới lên là A, B, C và giải thích rằng điểm A ứng với chiều cao của bạn An, B ứng với chiều cao bạn Bắc và C ứng với chiều cao của Cường. Biết rằng bạn An cao 150cm, bạn Bắc cao 153cm, bạn Cường cao 148cm. Theo em, Cường giải thích như thế có đúng không? Nếu không thì phải sửa như nào cho đúng?

Cường giải thích như thế là không đúng.

Vì cách đặt tên các điểm được đánh dấu tương tự như việc đặt tên các điểm trên tia số.

Chiều cao của các bạn theo thứ tự tăng dần là 148cm, 150cm, 153cm ứng với chiều cao của Cường, An và Bắc

Do vậy cần đánh dấu các điểm theo thứ tự từ dưới lên là C, A, B

Advertisements (Quảng cáo)