Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên trang 15 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Trả lời các câu hỏi vận dụng, luyện tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 6 KNTT. Giải bài 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 , 1.30 trang 19 SGK Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên – Chương 1 Tập hợp các số tự nhiên

Luyện tập 1

Tính: a) 834 – 57,     b) 603 – 295

834 . 57 = 47 538

603 . 295 = 177 885

Vận dụng 1

Giá tiền phôtô một trang giấy là 350 đồng. Để phôtô một tài liệu dày 250 trang thì hết bao nhiêu tiền?

Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu đó là:

250 . 350 = 87 500 (đồng)

Đáp số: 87 500 đồng

Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

So sánh kết quả của hai phép tính a.b và b.a với a = 25, b = 18.

a.b = 25.18 = 450

b.a = 18.25 = 450.

=> a.b = b.a

Hoạt động 2

Tìm số tự nhiên c sao cho (325 . 28). 15 = 325 . (28 . c).

Ta có 325. (28 . c) = 325 . 28 . c = (325 . 28).c

Do đó c =15

Hoạt động 3

Hình chữ nhật bên được tạo thành từ hai hình chữ nhật nhỏ có chung chiều rộng. Hãy tính diện tích hình chữ nhật này bằng hai cách.

Cách 1: Diện tích HCN là: a.b + a.c

Cách 2: Diện tích HCN là: a.(b+c)

Luyện tập 2

Tính nhẩm: 125.8001.8

125 . 8001 . 8 = (125 . 8) . 8 001 = 1000 . 8 001 = 8 001 000

Vận dụng 2

Một trường học lên kế hoạch thay tất cả các bóng đèn sợi đốt bình thường bằng bóng đèn led cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng đèn led có giá 96 000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để thay đủ đèn led cho tất cả các phòng học?

Số bóng đèn cần phải thay tất cả là:

   32 . 8 = 256 (bóng đèn)

Tổng số tiền nhà trường phải trả là:

Advertisements (Quảng cáo)

   96 000 . 256 = 24 576 000 (đồng)

Đáp số: 24 576 000 đồng

Hoạt động 4

Thực hiện các phép chia 196 :7 và 215 : 18.

196 : 7 = 28

215 : 18 = 11 (dư 17)

Hoạt động 5

Trong hai phép chia trên, hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết số bị chia, Số chia, thương và số dư (nếu có).

Phép chia hết là: 196 : 7 = 28

Số bị chia là 196, số chia là 7, thương là 28

Phép chia có dư là 215 : 18 = 11 (dư 17)

Số bị chia là 215, số chia là 18, thương là 11 và số dư là 17

Luyện tập 3 trang 19 Toán 6 KNTT

Thực hiện các phép chia sau:

a) 945:45;            b) 3 121:51

a) 945 : 45 = 21

b) 3 121 : 51 = 61 (dư 10)

Vận dụng 3

Giải bài toán mở đầu: Mẹ em mua 1 túi gạo ngon loại 20 nghìn đồng một kilogam. Hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50 nghìn đồng để trả tiền gạo?

Số tiền mà mẹ phải trả là:

Advertisements (Quảng cáo)

10 . 20 000 = 200 000 (đồng)

Số tờ 50 nghìn đồng mà mẹ phải đưa là:

200 000 : 50 000 = 4 (tờ)

Đáp số: 4 tờ

Giải bài 1.23 trang 19 SGK Toán lớp 6 KNTT

Thực hiện các phép nhân sau:

a) 951-23;               b) 47. 273

c) 845 253;             d) 1 356 125

a) 951 . 23 = 21 873

b) 47 . 273 = 12 831

c) 845 . 253 = 213 785

d) 1 356 . 125 = 169 500

Bài 1.24 Toán 6

Tính nhẩm:

a) 125 . 10;                b) 2 021 . 100

c) 1 991. 25.4;          d) 3025 .125 . 8

a) 125 . 10 = 1 250

b) 2 021 . 100 = 201 100

c) 1 991 . 25 . 4 = 1 991 . (25 . 4) = 1 991 . 100 = 199 100

d) 3 025 . 125 . 8 = 3 025 . (125 . 8)

= 3 025 . 1000 = 3 025 000

Bài 1.25 trang 19 Toán 6 KNTT

Tính nhẩm:

a) 125 – 101. Hướng dẫn viết 101 = 100+1.

b) 21 – 49. Hướng dẫn viết 49 = 50 – 1.

a) 125 . 101 = 125 . (100 + 1) = 125 . 100 + 125 . 1

= 12 500 + 125 = 12 625

b) 21 . 49 = 21 . (50 – 1) = 21 . 50 – 21 . 1

= 1 050 – 21 = 1 029

Bài 1.26

Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau:

a) 1 092 : 91                  b) 2 059: 17.

a) 1 092 : 91 = 12

b) 2 059 : 17 = 121 (dư 2)

Bài 1.27

Trường em có 50 phòng học, mỗi phòng có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh để mọi học sinh đều có chỗ ngồi.

Số HS trường có thể nhận nhiểu nhất để mọi học sinh đều có chỗ ngồi là:

50 . 11 .4 = 2200(học sinh)

Đáp số: 2200(học sinh)

Bài 1.28 Toán 6 trang 19

Tỉnh Bắc Giang có dân số 1 803 905 và đứng thứ mười hai về số dân trong 63 tỉnh thành toàn quốc. Em hãy tính dân số Thanh Hoá (tinh đông dân thứ ba), biết rằng gấp đôi số dân Bắc Giang vẫn còn kém dân số Thanh Hoá 32 228 người

Số dân tỉnh Thanh Hóa là:

1 803 950 . 2 + 32 228 = 3 640 128 (người)

Đáp số: 3 640 128 người

Bài 1.29

Một trường Trung học cơ sở có 997 học sinh tham dự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

Vì 997 : 5 = 199 (dư 2) nên xếp đủ 199 chiếc ghế và còn thừa 2 học sinh và phải dùng thêm 1 chiếc ghế để có chỗ cho 2 học sinh.

Vậy, cần dùng ít nhất: 199 + 1 = 200 (ghế băng)

Giải Bài 1.30 trang 19 SGK Toán 6 tập 1

Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1 290 kiện hàng tới một cửa hàng. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên?

Vì 1 290 : 45 = 28 (dư 30) nên xếp đủ 28 chuyến xe thì còn dư 30 kiện hàng, và phải dùng thêm 1 chuyến xe nữa để chở hết 30 kiện hàng đó.

Vậy, cần ít nhất là: 28 + 1 = 29 (chuyến).

Advertisements (Quảng cáo)