Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp trang 7, 8, 9 SGK Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi thực hành, vận dụng trang 7, 8 SGK Toán 6 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp – Chương 1 Số tự nhiên

Hoạt động khám phá

Em hãy viết vào vở:

– Tên các đồ vật trên bàn ở Hình 1.

– Tên các bạn nữ trong tổ của em.

– Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vaừa nhỏ hơn 12

 

Câu 1

Quan sát và liệt kê các đồ vật trên bàn

– Tên các đồ vật trên bàn ở Hình 1 là: Bút, thước thẳng, eke, phong bì

– Em liệt kê tên các bạn nữ trong tổ.

– Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vừa nhỏ hơn 12 là: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Thực hành 1

Gọi M là tập hợp các chữ cái có mặt trong từ “gia đình”.

a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Các khẳng định sau đúng hay sai?

\(a \in M,\,o \in M,\,b \notin M,\,i \in M\).

– Các phần tử của một tập hợp viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu phẩy “,” hoặc dấu chấm phẩy “;” (đối với trường hợp các phần tử là số). Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

– Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu x \( \in \) A, đọc là “ x thuộc A”. Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là y \( \notin \) A, đọc là “y không thuộc A”.

a) Ta có tập hợp M = {g, i, a, đ, n, h}

b) Các khẳng định đúng là: \(a \in M\), \(b \notin M\), \(i \in M\)

     Khẳng định sai là: \(o \in M\)

Trả lời Thực hành 2

a) Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này.

b) Cho tập hợp P = {x| x là số tự nhiên và 10 < x < 20}. Hãy viết tập hợp P theo cách liệt kê tất cả các phần tử.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Các phần tử của tập hợp E đều là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10

Ta có tập hợp E = {x| x là số tự nhiên chẵn, x < 10}

b) Ta có tập hợp P = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20}

Thực hành 3

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15.

a) Hãy viết tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử.

b) Kiểm tra xem trong những số 10; 13; 16; 19, số nào là phần tử thuộc tập hợp A, số nào không thuộc tập hợp A?

c) Gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Hãy viết tập hợp B theo hai cách.

a) Ta có tập hợp A = {8; 9; 10; 11; 12; 13; 14}

b) Ta có: \(10 \in A;\,\,13 \in A;\,\,16 \notin A;\,\,19 \notin A\)

c) Cách 1: B = {8; 10; 12; 14}

    Cách 2: B = {x| x là số tự nhiên chẵn, 7<x<15}

Vận dụng trang 8 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Advertisements (Quảng cáo)

Dưới đây là quảng cáo khuyến mại cuối tuần của một siêu thị.

 

Hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam.

– Tính mỗi sản phẩm được giảm bao nhiêu đồng?

– Viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam

Xoài được giảm: 96 000 – 80 000 = 16 000 (đồng)

Cá được giảm: 80 000 – 66 000 = 14 000 (đồng)

Cam được giảm: 22 900 – 19 900 = 3 000 (đồng)

Dưa hấu được giảm: 19 900 – 16 500 = 3 400 (đồng)

Gà được giảm: 99 900 – 68 900 = 31 000 (đồng)

=> Tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng: M = {xoài; cá; gà}

Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách rồi chọn kí hiệu \( \in ,\,\, \notin \) thích hợp thay cho mỗi dấu ? dưới đây:

Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu x \( \in \) A, đọc là “ x thuộc A”. Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là y \( \notin \) A, đọc là “y không thuộc A”.

Tập hợp D = {6; 7; 8; 9; 10; 11}

\(5 \notin D,\,\,\,\,\,7 \in D,\,\,\,\,\,17 \notin D,\,\,\,\,\,\,0 \notin D,\,\,\,\,\,\,\,\,10 \in D\)

Bài 2 trang 9 SGK Toán 6 tập 1 CTST

Cho B là tập hợp các số tự nhiên và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai:

Ta có tập hợp B = {31; 33; 35;….}

Các khẳng định đúng là: a, c

Các khẳng định sai là: b, d

Giải Bài 3

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu).

Tập hợp cho bởi cách liệt kê các phần tử

Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng

H = {2; 4; 6; 8; 10}

H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác 0 và nhỏ hơn 11

M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.

P = {11; 13; 15;17; 19; 21}

X là tập hợp các nước ở khu vực Đông Nam Á

Tập hợp cho bởi cách liệt kê các phần tử

Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng

H = {2; 4; 6; 8; 10}

H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác 0 và nhỏ hơn 11

M = {0; 1; 2; 3; ….13; 14}

M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.

P = {11; 13; 15;17; 19; 21}

P là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhỏ hơn 22

X = { Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Philipines; Singapore, Thái Lan}

X là tập hợp các nước ở khu vực Đông Nam Á

Bài 4 trang 9 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo

Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV. Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31?

Dựa vào một năm có 12 tháng được chia làm 4 quý

Tập hợp T = {tháng 10, tháng 11, tháng 12}

Các tháng có 31 ngày là: tháng 10 và tháng 12

Advertisements (Quảng cáo)