Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên trang 15, 16, 17 Toán 6 sách Cánh diều

Hướng dẫn trả lời câu hỏi khởi động, luyện tập vận dụng trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16, 17 Toán lớp 6 Cánh Diều Tập 1. Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên – Chương 1 Số Tự Nhiên

Câu hỏi khởi động

Quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài khoảng 658 km. Quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Huế khoảng 394 km. Quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

Quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Huế khoảng 394 km nên quãng đường từ Huế tới TP. Hồ Chí Minh là:

658 + 394 = 1 052 (km)

Quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là:

658 + 1 052 = 1 710 (km)

Vậy quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài khoảng 1 710 km.

Hoạt động

Hãy nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thây đổi.

Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Cộng với số 0: Bất kì số nào cộng với số 0 cũng bằng chính nó.

Luyện tập vận dụng 1 trang 15 Toán 6 Cánh Diều

Mẹ An mua cho An một bộ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi giá 125 000 đồng, áo khoác giá 140 000 đồng, quần âu giá 160 000 đồng. Tính số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An

Số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An:

125 000+140 000+160 000

=125 000+(140 000+160 000)

=125 000+300 000=425 000 (đồng).

Vậy mẹ An đã mua đồng phục cho An hết 425 000 đồng

Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 16 Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Tìm số tự nhiên x, biết: 124+(118-x)=217

124+(118-x)=217

         (118-x)=217-124

          118-x=93

                 x=118-93

                 x=25

Vậy x=25.

Giải Bài 1 trang 16 Toán 6 Cánh diều

Tính

a) 127+39+73

b) 417-17-299;

c) 135+360+65+40;

d) 981-781+29

a)

  127+39+73

=127+73+39

=(127+73)+39

Advertisements (Quảng cáo)

=200+39

=239

b)

   417-17-299

=(417-17)-299

=400-299

=101

c)

   135+360+65+40

=(135+65)+(360+40)

=200+400

=600

d)

   981-781+29

=(981-781)+29

=200+29

=229

Bài 2 trang 16 Toán lớp 6 Cánh Diều

Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác.

Hãy tính nhẩm:

a) 79+65

b) 996+45

c) 37+198

d) 3 492+319.

a) 79+65 = 79+ (21+44) = (79+21)+44 = 100+44 = 144

Advertisements (Quảng cáo)

b) 996+45 = 996 +(4+41) = (996+4)+41 = 1000+41 = 1041

c) 37+198 = (35+2)+198 = 35+(2+198) = 35+200 = 235

d) 3492+319 = 3492+ (8+311) = (3492+8)+311 = 3500+311 =3811

Bài 3 trang 16, 17

Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp.

Hãy tính nhẩm:

a) 321-96

b) 1 454-997

c) 561-195

d) 2 572-994.

a) 321-96=(321+4)-(96+4)= 325-100=225

b) 1 454-997 = (1 454+3)-(997+3) = 1 457-1 000=457

c) 561-195 = (561+5)-(195+5) = 566-200 = 366

d) 2 572-994 = (2 572+6)-(994+6) = 2 578-1 000 = 1 578

Bài 4 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 CD

Cho bảng giờ tàu HP1 Hà Nội – Hải Phòng tháng 10 năm 2020 như sau:

a) Hãy tính quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương; từ ga Hải Dương đến ga Hải phòng.

b) Hãy tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương; từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng.

c) Tàu dừng bao lâu ở ga Hải Dương? Ở ga Phú Thái?

d) Tính thời gian tàu thực chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng.

a)

Quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương:

                               57-5 =52 (km)

Quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng:

                               102-57 =45 (km).

b)

Thời gian từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương:

7 giờ 15 phút- 6 giờ = 1 giờ 15 phút.

Thời gian từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng:

8 giờ 25 phút- 6 giờ =2 giờ 25 phút.

c)

Thời gian tàu dừng tại ga Hải Dương:

7 giờ 20 phút -7 giờ 15 phút =5 phút.

Thời gian tàu dừng tại ga Phú Thái:

7 giờ 48 phút – 7 giờ 46 phút =2 phút.

d)

Thời gian từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng: 8 giờ 25 phút -6 giờ 16 phút =2 giờ 9 phút.

Thời gian dừng tại ga Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Thượng Lý lần lượt là: 2 phút, 5 phút, 2 phút và 2 phút.

Tổng thời gian dừng là 2+5+2+2=11 phút.

Thời gian thực chạy là:

2 giờ 9 phút-11 phút=1 giờ 58 phút.

Bài 5 (Trang 17 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một cơ thể trưởng thành khỏe mạnh cần nhiều nước. Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi mỗi ngày khoảng: 450 ml qua da (mồ hôi), 550 ml qua hít thở, 150 ml qua đại tiện, 350 ml qua trao đổi chất, 1500 ml qua tiểu tiện.

(Nguồn: Bộ văn hóa Niedersachsen xuất bản 2012)

a) Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày khoảng bao nhiêu?

b) Qua việc ăn uống, mỗi ngày cơ thể hấp thụ được khoảng 1000 ml nước. Một người trưởng thành cần phải uống thêm khoảng bao nhiêu nước để cân bằng lượng nước đã mất trong ngày?

a) Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày là:

450 + 550 + 150 + 350 + 1500 = 2850 (ml nước)

b) Lượng nước một người thành cần phải uống thêm để cân bằng lượng nước đã mất trong ngày là:

2850 – 1000 = 1850 (ml nước)

Bài 6

Sử dụng máy tính cầm tay

 

Dùng máy tính cầm tay để tính:

1 234+567;

413-256;

654-450-74.

– Nhập các số từ trái qua phải.

1 234+567=1 801

413-256=157

654-450-74=130

Advertisements (Quảng cáo)