Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải New Words – Lesson 2 Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Lời giải bài New Words – Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free Time trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)

Festival Activities

1. (music) performances

2. (food) stand

3. fashion show

4. puppet show

5. tug of war

Advertisements (Quảng cáo)

6. talent show

Festival Activities: các hoạt động lễ hội

1. (music) performances: màn trình diễn âm nhạc

Advertisements (Quảng cáo)

2. (food) stand: quầy thức ăn

3. fashion show: chương trình biểu diễn thời trang

4. puppet show: chương trình múa rối nước

5. tug of war: kéo co

6. talent show: chương trình biểu diễn tài năng

1. A

2. F

3. B

4. C

5. E

6. D

b. Draw the table. Add more adjectives and talk about some festival activitries.

(Vẽ bảng. Thêm các tính từ và nói về một số hoạt động lễ hội.)

– I think dance performances ar fun.

(Tôi nghĩ các tiết mục múa thì vui.)

Positive (good)

Negative (bad)

fun

boring

Positive (good)

(tích cực – tốt)

Negative (bad)

(tiêu cực – xấu)

– fun (vui)

– interesting (thú vị)

– colorful (sặc sỡ)

– busy (náo nhiệt)

–  amazing (hoành tráng)

– relaxing (thư giãn)

– boring (chán)

– noisy (ồn ào)

– dirty (bẩn)

– crowded (đông đúc)

Advertisements (Quảng cáo)