Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Review Unit 4: Reading trang 92 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Reading – Review Unit 4 Festivals and free time trang 92 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Reading

Look and read. Choose the correct answer (A, B or C).

(Nhìn và đọc. Chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

Example: (Ví dụ)

0. You can’t…at Winter Festival.  (Bạn không thể…ở Lễ hội mùa đông.)

A. play games (chơi trò chơi)

B. watch live music (xem âm nhạc trực tiếp)

C. eat (ăn)

1. Lena wants to go to a…

A. music festival.

B. food festival.

C. flower festival.

2. When can you visit the art festival?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 1 p.m.

B. 8 p.m.

C. 3 a.m.

3. What kind of festival is the Fat Pig?

A. a flower festival

B. a food festival

C. an arts festival

Tạm dịch:

0. Lễ hội mùa đông: Hãy đến, ăn, chơi trò chơi, và xem biểu diễn thời trang của chúng tôi!

Advertisements (Quảng cáo)

1. Lena: Jon, mình muốn thấy những bông hoa xinh đẹp, không phải xem các tiết mục múa.

Jon: Được thôi.

2. Lễ hội nghệ thuật Greenwood: nhiều hoạt động như vẽ khuôn mặt, làm đồ thủ công mỹ nghệ, và diễu hành. 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

3. Chú heo mập: Đến và trải qua 10 ngày học cách nấu và thưởng thức những món ăn mà bạn yêu thích.

1. Lena muốn đến một…

A. lễ hội âm nhạc.

B. lễ hội ẩm thực.

C. lễ hội hoa.

2. Khi nào bạn có thể đến thăm lễ hội nghệ thuật?

A. 1 giờ chiều

B. 8 giờ tối

C. 3 giờ sáng

3. Lễ hội chú lợn mập là lễ hội gì?

A. một lễ hội hoa

B. một lễ hội ẩm thực

C. một lễ hội nghệ thuật

1. C

2. A

3. B

 1. C

(Lena muốn đến lễ hội hoa.)

2. A

(Khi nào bạn có thể đến thăm lễ hội nghệ thuật? => 1 giờ chiều)

3. B

(Lễ hội chú lợn mập là lễ hội gì? => lễ hội ẩm thực)

Advertisements (Quảng cáo)