Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Global Success

Project Unit 2 My House trang 25 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài Project – Unit 2 My House trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

STRANGE HOUSES

These are some strange houses around the world.

(Những ngôi nhà kỳ lạ: Đây là những ngôi nhà kỳ lạ trên khắp thế giới.)

1. Which one would you like to live in? Why?

(Em muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao?) 

Advertisements (Quảng cáo)

I would like to live in house C because it has a shape of a drop of water and it’s on a large meadow. Here I can enjoy cool and fresh air, play many kinds of outdoor games with my family and friends or have picnic.

(Tôi muốn sống trong ngôi nhà C vì nó có hình dạng của một giọt nước và nó nằm trên một đồng cỏ lớn. Ở đây tôi có thể tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành, chơi nhiều loại trò chơi ngoài trời với gia đình và bạn bè của tôi hoặc đi dã ngoại.)

2. Now work in groups.

– Draw your own strange house.

Advertisements (Quảng cáo)

– Decorate it.

– Tell the class about your house.

(Bây giờ làm việc theo nhóm.

– Vẽ ngôi nhà kỳ lạ của riêng em.

– Trang trí nó.

– Kể cho cả lớp nghe về ngôi nhà của em.)

This is the picture of my strange house. It has a shape of a cupcake because I like sweets very much. It’s colorful with brown, green, orange, pink, and white. Around the house there  are many candy trees. I really want to live in this house.

(Đây là hình ảnh của ngôi nhà kỳ lạ của mình. Nó có hình dạng của một chiếc bánh cupcake vì tôi rất thích đồ ngọt. Nó có nhiều màu sắc với nâu, xanh lá cây, cam, hồng, và trắng. Xung quanh nhà có rất nhiều cây kẹo. Tôi thực sự muốn sống trong ngôi nhà này.)

Advertisements (Quảng cáo)