Lịch sử và Địa lí lớp 6 - KNTT

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - KNTT
Giải Địa lí 6 bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
Giải Địa lí 6 bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
Trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng trang 187, 188 SGK Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên...
Giải Địa lí 6 bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trang 184, 185, 186 SGK kết nối tri thức
Giải Địa lí 6 bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trang 184, 185, 186 SGK kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời câu hỏi mục 1, 2  trang 184, 185, 186 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 186 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 28:...
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới trang 180, 181, 182, 183 Địa lí 6 KNTT
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới trang 180, 181, 182, 183 Địa lí 6 KNTT
Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3  trang 180, 181, 182, 183 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải bài 1, 2, 3 trang 183 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 27 Dân...
Bài 26: Địa 6 Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng
Bài 26: Địa 6 Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng
Hướng dẫn làm bài 26: Thực hành Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng trang 177, 178 sgk Lịch sử và địa lí 6 Kết nối tri thức - Chương 6 Đất và sinh vật trên trái đất Hãy...
Giải Địa lí 6 bài 25 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất trang 175, 176
Giải Địa lí 6 bài 25 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất trang 175, 176
Trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng  trang 175, 176 SGK Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 25 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất - Chương 6 Đất...
Bài 24: Rừng nhiệt đới trang 173, 174 SGK Địa lí lớp 6 KNTT
Bài 24: Rừng nhiệt đới trang 173, 174 SGK Địa lí lớp 6 KNTT
Trả lời câu hỏi mục 1, 2  trang 173, 174 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải bài 1, 2 phần luyện tập và vận dụng trang 174 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài...
Giải Địa lí 6 bài 23: Sự sống trên Trái Đất trang 171, 172 SGK Địa lớp 6 KNTT
Giải Địa lí 6 bài 23: Sự sống trên Trái Đất trang 171, 172 SGK Địa lớp 6 KNTT
Trả lời câu hỏi mục 1, 2  trang 171, 172 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải phần luyện tập và vận dụng bài 1, 2  trang 172 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài...
Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất trang 168, 169, 170 Địa lí lớp 6 SGK Kết nối tri thức
Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất trang 168, 169, 170 Địa lí lớp 6 SGK Kết nối tri thức
Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3, 4  trang 168, 169, 170 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải bài 1, 2, 3 phần luyện tập và vận dụng trang 170 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức...
Bài 21: Biển và đại dương trang 163, 164, 165, 166 SGK Địa lí lớp 6 KNTT
Bài 21: Biển và đại dương trang 163, 164, 165, 166 SGK Địa lí lớp 6 KNTT
Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3  trang 163, 164, 165 Địa lí lớp 6 KNTT. Giải bài 1, 2, 3 trang 166 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống - Luyện tập vận...
Giải Địa lí lớp 6 bài 20 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà trang 158 SGK KNTT
Giải Địa lí lớp 6 bài 20 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà trang 158 SGK KNTT
Hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà trang 158, 159, 160, 161, 162 SGK Lịch sử và địa lí 6 Kết nối tri thức - Chương 5 Nước trên...