Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - KNTT

Bài 26: Địa 6 Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng

Hướng dẫn làm bài 26: Thực hành Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng trang 177, 178 sgk Lịch sử và địa lí 6 Kết nối tri thức – Chương 6 Đất và sinh vật trên trái đất

Hãy lựa chọn một trong các nội dung phần 1 SGK trang 177 và thảo luận viết báo cáo về môi trường tự nhiên.

– Viết báo cáo: Từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý:

  •  Nêu ý nghĩa của việc tìm hiểu môi trường tự nhiên.
  •  Nêu hiện trạng và nguyên nhân.
  •  Một số giải pháp.

– Trình bày báo cáo:

  •  Phân công người báo cáo trước lớp.
  •  Chuẩn bị nội dung kèm theo: tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đỏ,…

Advertisements (Quảng cáo)