Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Địa 6 Bài 4. Thực hành Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường trên bản đồ

Bài 4. Thực hành Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường trên bản đồ. – Chương 1 Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt trái đất. Trả lời câu hỏi mục 2, 3 trang 116 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ

Hãy xác định vị trí của Việt Nam trên bản đồ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Vị trí địa lí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á:

– Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.

Advertisements (Quảng cáo)

– Trên đất liền: phía đông tiếp giáp với Biển Đông, phía bắc và phía tây tiếp giáp với lần lượt với 3 nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, phía Nam giáp vịnh Thái Lan.

Tìm đường đi trên bản đồ

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát hình 4.2, hãy cho biết muốn đi từ Cung thể thao Quần Ngựa đến Bảo tàng Hồ Chí Minh ta phải đi qua những con đường nào. Tìm đường ngắn nhất.

Hình 4.2. Bản đồ một khu vực của thành phố Hà Nội

Muốn đi từ Cung Thể thao Quần Ngựa đến bảo tàng Hồ Chí Minh bằng con đường ngắn nhất thì đi từ đường Văn Cao rẽ vào Phố Đội Cấn, sau đó rẽ vào Phố Ngọc Hà.

Advertisements (Quảng cáo)