Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Bài 5: Trái Đất trong hệ mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất – Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Cánh Diều

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 120, 121 Địa lí 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2  trang 121 SGK Địa lí lớp 6 Cánh Diều. Bài 5 Trái Đất trong hệ mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất. – Chương 2 Trái Đất – Hành tinh trong hệ mặt trời 

1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Quan sát hình 5.1, hãy xác định vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

– Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh.

– Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

2. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Quan sát hình 5.3A, hãy giải thích taị sao nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng, ta thấy boong tàu gần như chìm trong nước biển, trong khi sự thực thì không phải thế.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 5.3A Nhìn con tàu biển từ xa qua kính viễn vọng;

5.3B. Trái Đất được chụp từ vũ trụ bởi các nhà du hành trên tàu A-po-lô 17 (tháng 12-1972)

Advertisements (Quảng cáo)

Khi nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng ta thấy boong tàu gần như bị chìm trong nước biển, trong khi sự thật thì không phải như vậy vì Trái Đất có hình cầu trong khi đường trên đài quan sát lại là một đường thẳng.

Giải bài 1, 2 phần luyện tập và vận dụng trang 121 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Câu 1. Hãy mô tả hệ Mặt trời theo gợi ý sau:
– Mặt trời.
– Các hành tinh:
+ Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
+ Hành tinh lớn nhất và hành tinh nhỏ nhất.
+ Hành tinh ở vị trí gần Mặt Trời nhất và hành tinh ở vị trí xa Mặt Trời nhất.

– Mặt Trời là một ngôi sao lớn, tự phát ra ánh sáng và nằm ở trung tâm của hệ Mặt Trời.

– Các hành tinh:

+ Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh, đó là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

+ Mộc tinh là hành tinh lớn nhất, Thổ tinh là hành tinh nhỏ nhất.

+ Hành tinh ở vị trí ở gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh và hành tinh ở vị trí xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

Câu 2. Quan sát hình 5.2, hãy giải thích tại sao để quan sát được xa hơn tàu thuyền ngoài khơi, ta cần lên các đài quan sát cao hơn.

Do Trái đất có dạng hình cầu, chính vì vậy tầm mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy được tàu thuyền ở ngoài khơi khi đứng lên quan sát cao hơn.

Advertisements (Quảng cáo)