Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật trang 86, 87, 88, 89 Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 86, 87, 88, 89 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. KHTN Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật – Chương 7 Đa dạng thế giới sống

Mở đầu

Khi vào một cửa hàng sách, em sẽ dễ dàng tìm được cuốn sách mình cần vì sách trong cửa hàng đã được sắp xếp thành từng nhóm khác nhau. Vậy để có thể dễ dàng tìm ra một loại sinh vật trong vô số các loài sinh vật trong tự nhiên, các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống như thế nào?

Các nhà khoa học đã dựa vào đặc điểm của các loài sinh vật để xếp chúng vào các giới sinh vật khác nhau.

I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

1. Em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng.

2. Việc phân loại đó giúp ích gì cho em?

1. Học sinh tự sắp xếp.

2. Việc phân loại đó giúp ta xác định rất nhanh vị trí của các cuốn sách và dễ dàng lấy những cuốn sách mà ta cần.

Advertisements (Quảng cáo)

III. Giới và hệ thống phân loại năm giới

Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?

Sinh vật được chia thành 5 giới:

Advertisements (Quảng cáo)

– Giới khởi sinh

– Giới nguyên sinh vật

– Giới động vật

– Giới nấm

– Giới thực vật

Các loài trong hình 25.5 thuộc giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Em hãy sắp xếp các loài trong hình vào các giới cho phù hợp. Nêu lí do vì sao em sắp xếp như vậy.

Giới Nấm: hình B

Giới Thực vật: hình A, hình C

Giới Động vật: hình D, hình E, hình G.

Advertisements (Quảng cáo)