Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

KHTN 6 Bài 35: Thực hành Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

Bài 35 Thực hành Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật – Chương 7 Đa dạng thế giới sống. Trả lời câu hỏi trang 124 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

CH1. Em hãy sắp xếp các mẫu vật đã quan sát vào vị trí phân loại thực vật cho phù hợp và giải thích vì sao em sắp xếp như vậy. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

CH2. Nêu dấu hiệu nhận biết một số đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái.

Dấu hiệu nhận biết đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái:

– Cơ quan sinh sản: hoa, quả, bào tử.

– Vị trí của hạt: bên trong hay bên ngoài.

Advertisements (Quảng cáo)