Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 24: Thực hành Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào trang 85 Khoa học lớp 6

KHTN lớp 6 Bài 24 Thực hành Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Trả lời câu hỏi mục 3 trang 85 SGK Khoa học lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu hoạch trang 85 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

CH1. Kết quả quan sát cơ thể đơn bào

a) Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu sau:

b) Kể tên các cơ thể có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì?

a) Một số sinh vật có thể quan sát được trong mẫu nước ao (hồ):

Trùng giày

Xoắn khuẩn

Trực khuẩn

Advertisements (Quảng cáo)

Cầu khuẩn

Trùng loa kèn

Trùng biến hình

Advertisements (Quảng cáo)

Trùng roi xanh

Trùng bánh xe

b) Trùng roi xanh có khả năng quang hợp.

Dấu hiệu nhận biết là màu sắc của sinh vật quan sát được có màu xanh thì sinh vật đó có khả năng quang hợp.

CH2

Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

CH3

Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Advertisements (Quảng cáo)