Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên trang 139 Khoa học tự nhiên lớp 6

Bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên – Chương 7 Đa dạng thế giới sống. Trả lời câu hỏi trang 143 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

CH1. Trưng bày, giới thiệu với bạn mẫu vật và ảnh chụp các loài động vật, thực vật quan sát được. Có thể lựa chọn các hình thức sau: tập san, hộp bí mật, … để hoàn thành sản phẩm của nhóm.

Học sinh tự sưu tầm ảnh.

CH2. Kể tên các loài thực vật em đã quan sát được.

Quan sát mẫu thực hành.

rêu, dương sỉ, thông, chanh.

CH3. Nhóm thực vật và động vật nào em gặp nhiều nhất, ít nhất hoặc không quan sát thấy?

Advertisements (Quảng cáo)

Lý thuyết đa dạng các nhóm thực vật, động vật.

Thực vật quan sát được nhiều nhất là thực vật hạt kín vì số lượng rất lớn lên đến 10300 loài, ít gặp là thực vật hạt trần với số lượng 69 loài.

Nhóm động vật không xương sống gặp nhiều nhất vì khoảng 95% động vật đã biết thuộc nhóm động vật không xương sống. các loại động vật sống sâu dưới đáy đại dương sẽ không quan sát được, mà phải thông qua các phương tiện khoa học nghiên cứu.

CH4. Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu phiếu học tập số 1 với khoảng từ 5 đến 10 loài thực vật em đã quán sát được.

Advertisements (Quảng cáo)

CH5. Trong các loài thực vật em đã quan sát, loài nào có kích thước nhỏ nhất, loài nào có kích thước lớn nhất? Em có nhận xét gì về kích thước các loài thực vật quanh em.

Trong các loài thực vật em đã quan sát, cây thông có kích thước lớn nhất, rêu có kích thước nhỏ nhất.

Kích thước các loài thực vật rất đa dạng, có những loài phải dùng kính lúp để soi rõ các bộ phận, có những loài kích thước rất to lớn.

CH6. Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu phiếu học tập số 2 với khoảng 5 đến 10 loài động vật em đã quan sát được.

CH7. Em hãy nhận xét sự phân bố của thực vật và động vật ở các môi trường khác nhau và độ đa dạng sinh học ở khu vực em quan sát.

– Sự phân bố của thực vật và động vật ở các môi trường khác nhau là rất khác nhau. Do các loài sinh vật thích nghi với các điều kiện sống khác nhau nên sẽ có sự phân bố khác nhau giữa các môi trường.

– Độ đa dạng sinh học khu vực em quan sát khá thấp vì môi trường thành thị, còn ít các chỗ trống cho các loài sinh vật phát triển.

Advertisements (Quảng cáo)