Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Toán 5

Bài 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó

CHIA SẺ
Bài 71. Luyện tập – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính; Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó…

1: Đặt tính rồi tính

17,15 : 4,9                0,2268 : 0,18                37,825 : 4,25

2: Tìm x

a) \(x \times 1,4 = 2,8 \times 1,5\)

b) \(1,02 \times x = 3,57 \times 3,06\)

3: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó.

4: Tính

51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68 = ………

Đáp án:

1: Đặt tính rồi tính

2: Tìm x

a)

\(\eqalign{
& x \times 1,4 = 2,8 \times 1,5 \cr
& x \times 1,4 = 4,2 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 4,2:1,4 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 1,02 \times x = 3,57 \times 3,06 \cr
& 1,02 \times x = 10,9242 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10,9242:1,02 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10,71 \cr} \)

3:

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(17 + 9,5) x 2 = 53 (m)

 Đáp số : 53m

4: Tính     

51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68

= 16 – 4,3 x (0,9 ) – 2,68

= 16 – 10,3716 – 2,68

= 5,6284 – 2,68

= 2,9484