Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Lập dàn ý cho bài văn tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát

CHIA SẺ
Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 37, 38. Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây; Lập dàn ý cho bài văn tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát…

Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây

a) Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai.

b) Cái đồng hồ báo thức.

c) Một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.

d) Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

e) Một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát.

( Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 66.)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây .

a) Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai.

b) Cái đồng hồ báo thức.

c) Một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.

d) Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

e) Một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát.

( Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 66.)

Đề a : Lập dàn ý miêu tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai.

1.  Mở bài :

– Sách do đâu em có ? Vào thời gian nào ?

– Nhận xét đầu tiên của em đối với quyển sách.

2. Thân bài:

– Hình dáng:  Hình dáng quyển sách như thế nào ? Kích thước ? Dày mỏng ? Khoảng bao nhiêu trang ?

– Bìa sách ra sao ?

– Trong ruột sách như thế nào ? Chất liệu giấy ? (màu giấy, màu chữ, tranh minh họa ?)

– Được sắp xếp khoa học ? Hợp lý ?

– Tranh vẽ nhiều màu sắc, rõ, đẹp

– Cỡ chữ to ? Dễ đọc ?

Em đặc biệt thích môn học nào ?

3. Kết bài:

– Em giữ gìn quyển sách như thế nào?

– Tình cảm của em ?