Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 31 trang 80, 81 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp 

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 31: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 80, 81. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa; Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp…

1: Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa 

– nghệ sĩ nhân dân                ……………………

– huy chương vàng               ……………………

– quả bóng bạc                      ……………………

– huy chương bạc                 ………………………

– nghệ sĩ ưu tú                      ……………………

– quả bóng vàng                   ……………………

– đôi giày vàng                      ……………………

– huy chương đồng               ………………………

– đôi giày bạc                        ……………………

2: Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp 

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

– Giải nhất :………………………………………………

– Giải nhì : ………………………………………………

– Giải ba : ………………………………………………

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng

Danh hiệu cao quý nhất : ……………………………

Danh hiệu cao quý : ……………………………………

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất :………………………………

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc :………………………………………

(3): Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa 

Danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương

Nhà giáo nhân dân

->……………………………………………………..

nhà giáo Ưu tú

->……………………………………………………..

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

-> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

->……………………………………………………..

huy chương đồng

->……………………………………………………..

giải nhất tuyệt đối

->……………………………………………………..

huy chương vàng

->……………………………………………………..

giải nhất về thực nghiệm

->……………………………………………………..

1: Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa 

– nghệ sĩ nhân dân                Nghệ sĩ Nhân dân

– huy chương vàng               Huy chương Vàng

– quả bóng bạc                      Quả bóng Bạc

– huy chương bạc                 Huy chương Bạc

– nghệ sĩ ưu tú                      Nghệ sĩ Ưu tú

– quả bóng vàng                   Quả bóng Vàng

– đôi giày vàng                      Đôi giày Vàng

– huy chương đồng               Huy chương Đồng

– đôi giày bạc                        Đôi giày Bạc

2: Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp 

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

– Giải nhất : Huy chương Vàng

– Giải nhì : Huy chương Bạc

– Giải ba : Huy chương Đồng

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng

Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân

Danh hiệu cao quý : Nghệ sĩ Ưu tú

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng.

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc

(3): Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa 

Danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương

Nhà giáo nhân dân

-> Nhà giáo Nhân dân

nhà giáo Ưu tú

->Nhà giáo Ưu tú

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

-> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

->Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

huy chương đồng

-> Huy chương Đồng

giải nhất tuyệt đối

-> Giải nhất tuyệt đối

huy chương vàng

-> Huy chương Vàng

giải nhất về thực nghiệm

-> Giải nhất về thực nghiệm