Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn 2 từ ngữ mới hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 31: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 59. Điển vào chỗ trống :
a) rong, dong hoặc giong; Chọn 2 từ ngữ mới hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó…

(1): Điền vào chỗ trống

a) rong, dong hoặc giong

 

– …….ruổi                    – thong

– …….chơi                   – trống………..cờ mở

                                 – gánh hàng……

b) rủ hoặc

– cười…… rượi                           – ……nhau đi chơi

– nói chuyện…….. rỉ                   – Lá……… xuống mặt hồ

(2): Chọn 2 từ ngữ mới hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó

-………………………

-………………………

(1): Điền vào chỗ trống

a) rong, dong hoặc giong

rong ruổi                                          – thong dong

rong chơi                                          – trống giong cờ mở

                                                           – gánh hàng rong

b) rủ hoặc rũ

– cười rượi                             – rủ nhau đi chơi

– nói chuyện rủ rỉ                       – lá rủ xuống mặt hố

(2): Chọn 2 từ ngữ mới hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu voi mỗi từ ngữ đó

Sau một ngày rong ruổi đường xa, con ngựa được ung dung đứng gặm cỏ.

Mẹ bảo không được ăn quà vặt ở các gánh hàng rong vì dễ đau bụng.