Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 29 trang 66 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng 

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 29: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 66. Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 109 – 110), viết lại những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn; Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng…

1: Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập hai,

– Huân chương :…………………

– Danh hiệu :………………………

– Giải thưởng :……………………

Ghi nhận xét về cách viết các cụm từ đó :

…………………………………………….

2: Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng 

Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 2 xã được tạng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

………………………………………………

1: Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập hai,

– Huân chương:

Huân chương Kháng chiến

Huân chương Lao động

– Danh hiệu:

Anh hùng Lao động

– Giải thưởng:

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ghi nhận xét về cách viết các cụm từ đó :

Mỗi một cụm từ trên đều được chia làm hai bộ phận (Huân chương / Kháng chiến, Anh hùng / Lao động … ) chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên này đều được viết hoa.

Trong số những cụm từ trên, có cụm từ “Giải thưởng Hồ Chí Minh” có “Hồ Chí Minh” là tên riêng chỉ người – do đó viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người.

2: Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng 

Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 2 xã được tạng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.