Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5: Viết các số thập...

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn trong

CHIA SẺ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Môn : Toán

Thời gian : 40 Phút

Năm học : 2018 – 2019

ĐỀ BÀI

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1: Số thập phân gồm “Ba mươi tám  đơn vị, một phần trăm” được viết thành:

A. 38,01      B. 38,1          C. 38,001         D. 38,0001

Bài 2: Chữ số 4 trong số thập phân 50,431 có giá trị là:

Bài 3: Nối ý ở cột A tương ứng với số đo ở cột B.

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A. 8m2 4dm2 =  8,04 m2

B. 4020 kg = 4,02 tấn

Bài 5: 7cm29mm2 = …………..cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 79             B.790              C. 7,09            D. 7900

Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5điểm)

A. 80 m        B. 70 m           C. 90 m           D. 60 m

Bài 7: Điền dấu  < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (3điểm)

a)  4/17 … 1 b)  3/10 … 2/5
c) 3,125 … 2,075 d) 56,9 … 56
e) 42dm4cm  …  424cm h) 9kg  …  9000g

Bài 8: Tính: 

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 3,63;  3,66;  6,4;  6,3

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 3,63;  3,66;  6,4;  6,3

Bài 11: Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 5

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài 1 2 4 5 6
Khoanh đúng A A A -Đ;

B – S

C C

Bài 3

Bài 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)

a)  < 1 b)  <
c) 3,125 > 2,075 d) 56,9 > 56
e) 42dm4cm  =  424cm h) 9kg  =  9000g

Bài 8: Tính:

Bài 9: 3,63;    3,66;    6,3;    6,4

Bài 10:6,4;    6,3;    3,66;    3,63

Bài 11:  12 ngày gấp 4 ngày số lần là:

12 : 4 = 3 (lần)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:

1500 x 3 = 4500 (cây)

Đáp số: 4500 cây thông.

Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là:

1500 : 4 = 375(cây)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:

375 x 12 = 4500 (cây)

Đáp số: 4500 cây thông.

Quảng cáo

CHIA SẺ