Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Thầy cúng đi viện – Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời:

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Thầy cúng đi viện – Tiếng Việt  lớp 5 tập 1. Cụ Ún làm nghề gì? ; Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời:

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Câu 1 : Cụ Ún làm nghề gì?

Cụ Ún làm nghề thầy cúng đuổi tà ma cho người bệnh.

 Câu 2 : Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Tự mình cúng đuổi tà ma.

b) Mời học trò đến cúng đuổi tà ma.

c) Mời bác sĩ đến khám chữa bệnh.

b) Mời học trò đến cúng đuổi tà ma.

 Câu 3 (trang 159 sgk Tiếng Việt 5): Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?

Cụ Ún sợ mổ và không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

 Câu 4 : Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

Cụ Ún khỏi bệnh nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận ra. Cụ tin tưởng chỉ có thầy thuốc mới chữa khỏi bệnh.