Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta –  Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta – Tiếng Việt  lớp 5 tập 1. Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?. ;  Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

Câu 1: Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

Hạt gạo được làm từ thiên nhiên và con người: từ vị phù sa bồi đắp cho ruộng đồng màu mờ phì nhiêu, từ nước hồ sen tưới cho lúa tươi tốt, từ tình cảm và công sức của con người (người mẹ) một nắng hai sương đổ ra trên đồng ruộng.

Câu 2: Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

Đó là những hình ảnh: – Giọt mồ hôi sa. – Những trưa tháng sáu. – Nước như ai nấu. – Chết cả cá cờ. – Cua ngoi lên bờ. – Mẹ em xuống cấy.

Câu 3: Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

Tuổi nhỏ đã cùng với người mẹ, người chị và các thế hệ khác ở lại hậu phương ra sức thi đua lao động sản xuất để làm ra hạt gạo tiếp tế cho chiến trường. Không kể sáng, trưa, chiều, tuổi nhỏ luôn có mặt ở ngoài đồng ruộng chống hạn, bắt sâu, gánh phân bón lót, bón thúc, làm cỏ … góp công sức làm ra hạt gạo.

 Câu 4: Vì sao tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng”?

Hạt gạo được gọi là hạt vàng, vì hạt gạo rất quý. Có được hạt gạo, con người phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt “một nắng hai sương” trên đồng ruộng mới làm ra được hạt gạo. Do đó, tác giả mới đem so sánh hạt gạo với hạt vàng và gọi hạt gạo là hạt vàng.

Câu 5: Học thuộc lòng bài thơ.

Học sinh tự học.