Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo –  Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo – Tiếng Việt  lớp 5 tập 1. ;  Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Câu 1 : Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?

Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để mở trường, dạy cho buôn làng, con em buôn làng học chữ.

 Câu 2 : Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?

Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và cũng rất thân tình. Cụ thể là: Cả buôn làng đến chật ních cả sân, quần áo như đi dự hội. Họ trải những tấm lông thú từ đầu cầu thang đến cửa bếp giữa nhà sàn cho cô giáo đi. Già làng đứng ở giữa sàn nhà đón cô giáo, trao cho cô giáo một con giao để chém một nhát vào cây cột, thực hiện một lời thề để trở thành là người của buôn theo nghi lễ của buôn làng.

 Câu 3 : Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

Đó là những chi tiết:

– Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem “cái chữ”.

– Mọi người im phăng phắc theo dõi Y Hoa viết chữ.

– Khi Y Hoa viết xong, mọi người đều đồng thanh reo hò.

Câu 4 : Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?

Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên: nguyện vọng tha thiết muốn học chữ để hiểu biết hơn, thoát khỏi cái dốt, cái lạc hậu. Có được cái chữ sẽ mở mang được trí tuệ, tiếp nhận được khoa học kĩ thuật, nhờ đó mà thoát được cái nghèo, cái lạc hậu, buôn làng được ấm no, hạnh phúc.