Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12 – Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)

CHIA SẺ
 Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12 – Tiếng Việt lớp 5 tập 1. ; Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

– Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai)

– Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)