Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Tiếng Việt lớp 4

Chính tả – Tuần 19 trang 1 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 19: SBT Tiếng Việt lớp 4 – Trang 1. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau, (2) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống; Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động…

(1): Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau

Con người là……. vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ …….. trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khám phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại dương, chinh phục khoảng không gian vũ trụ bao la. Họ còn…..làm thơ, vẽ tranh……. tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc ……… mĩ,… Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người………. đáng được gọi là “hoa của đất”.

(sinh/xinh, biếc/biết, sáng/xáng, tuyệc/tuyệt, sứng/xứng)

(2): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống

a) sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động

– Từ viết đúng chính tả :

M : sáng sủa……………….

– Từ viết sai chính tả :

M : sắp sếp…………………

b) thân thiếc, thời tiết, công việc, nhiệc tình, chiết cành, mải miếc

– Từ viết đúng chính tả :

M : thời tiết, ……………….

– Từ viết sai chính tả :

Quảng cáo

M : thân thiếc,………………

(1): Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống sau

Con người là sinh vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khám phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại dương, chinh phục khoảng không gian vũ trụ bao la. Họ còn biết làm thơ, vẽ tranh, sáng tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt mĩ,… Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người xứng đáng được gọi là “hoa của đất”.

(sinh / xinh, biếc / biết, sáng / xáng, tuyệc / tuyệt, sứng / xứng)

(2): Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống

a) sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động

– Từ ngữ viết đúng chính tả

M : sáng sủa, sản sinh, sinh động

– Từ ngữ viết sai chính tả

M : sắp sếp, tinh sảo, bổ xung

b) thân thiếc, thời tiết, công việc, nhiệc tình, chiết cành, mải miếc

– Từ ngữ viết đúng chính tả

M : thời tiết, công việc, chiết cành

–  Từ ngữ viết sai chính tả

M : thân thiếc, nhiệc tình, mải miếc