Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Bộ 4 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 4 môn Toán hay nhất

Thầy cô và các em tham khảo tuyển tập 4 bộ đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 4 môn Toán mới nhất năm học 2015 – 2016.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Đề Số 1

Bài 1. Rút gọn các phân số:

2016-03-17_094504

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số sau:

2016-03-17_094538

Bài 3.  Tính:

2016-03-17_094611

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng bằng 3/5  chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

20km2 = ………m2                            6000000m2 = ………km2

1327dm2 = ………dm2………cm2         2m2 31dm2 = ………dm2

600dm2 = ………cm2                       — 8m2 = ………dm2

Bài 6. Tính chu vi và diện tích hình bình hành có ở hình sau:

2016-03-17_094804

Bài 7. Khoanh vào những phân số bằng 5/8:

2016-03-17_094837


ĐỀ SỐ 2

Bài 1. Tính nhanh:

2016-03-17_094934

Bài 2.

Advertisements (Quảng cáo)

2016-03-17_094958

Bài 3. Tính rồi rút gọn:

2016-03-17_095023

Bài 4. Một cửa hàng bán nước mắm. Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được 1/4 số lít nước mắm. Ngày thứ hai bán được 1/3 số lít nước mắm. Hỏi:

a. Cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu phần của số lít nước mắm?

b. Cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của số lít nước mắm?

Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

2016-03-17_095127

Bài 6. Tìm x:

2016-03-17_095200

Bài 7. 

a/ Khoanh tròn các số chia hết cho 3 trong các số sau:

26; 75; 5629; 4113; 96; 96048

b/ Trong các số khoanh tròn trên, số chia hết cho 9 là: ………

Advertisements (Quảng cáo)


Đề Số 3

Bài 1. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

2016-03-17_095302

Bài 2. Tính:

2016-03-17_095336

Bài 3. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 16km2. Tính chiều dài của khu đất đó biết chiều rộng là 2km.

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

2016-03-17_095401

Bài 5. Một máy cày ngày thứ nhất cày được 2/5 cánh đồng. Ngày thứ hai cày được 3/8 cánh đồng. Hỏi:

a. Cả hai ngày máy cày đó đã cày được bao nhiêu phần cánh đồng?

b. Máy cày còn phải cày bao nhiêu phần cánh đồng thì mới xong việc?

Bài 6. Một hình thoi có diện tích là 270cm2; độ dài một đường chéo là 18cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.


Đề Số 4

Bài 1. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Một khu vườn có 41 cây na và 28 cây mít. Tổng số cây trong khu vườn là ……… cây.

a. Phân số chỉ phần cây na trong cả khu vườn là ………

b. Phân số chỉ phần cây mít trong cả khu vườn là ………

Bài 2. Thay dấu * bằng một chữ số thích hợp vào số 36* để được số có ba chữ số và:

a) Là số chia hết cho 2: ……… c)   Là số chia hết cho 9: ………

b) Là số chia hết cho 5: ……… d)   Là số chia hết cho 3: ………

e) Là số cùng chia hết cho 2, 3, 5 và 9

Bài 3. Rút gọn các phân số sau:

2016-03-17_095649

Bài 4. So sánh hai phân số:

2016-03-17_095723

Bài 5. Một người đi bộ mỗi giờ đi được 9/2 km. Hỏi:

a. Sau 2 giờ người đó đi được mấy kí-lô-mét?

b. Sau 2/3 giờ người đó đi được mấy kí-lô-mét?

Bài 6. Tìm bốn phân số:

a. Bằng phân số 3/5

b. Bằng phân số 16/28

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một hình bình hành có độ dài đáy là 37cm và chiều cao là 2dm. Diện tích của hình bình hành đó là:

A. 740cm2   
B.70cm2      C.   704cm2         D.   74cm2

Chúc các em học tốt!!!

Advertisements (Quảng cáo)