Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Ma trận và đề kiểm tra Toán 4 giữa kì 1 năm...

Ma trận và đề kiểm tra Toán 4 giữa kì 1 năm học mới 2018-2019

CHIA SẺ

Nội dung chính trong đề mà học sinh cần nắm được các phần sau để làm tốt bài kiểm tra Toán 4 giữa kì 1 gồm có:

Số học: Đọc, viết số tự nhiên, hàng, lớp Thực hành các phép tính

Đại lượng : Thực hành chuyển đổi các đơn vị đo

Yếu tố hình học: Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vuông góc

Giải toán có lời văn: Tìm số trung bình cộng. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ma trận đề Toán 4 giữa học kỳ I

Phần I: TRẮC NGHIỆM. (7đ)

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (M1)  Số “Tám mươi nghìn không trăm hai mươi tư” viết là:

  1. 800 204 B. 80 024             C. 80 240                D. 800 024

Câu 2: (M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 tấn 30kg =………kg

  1. 23 kg                  B. 230 kg             C. 2030 kg              D. 2300 kg

Câu 3. (M2)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1. a) 1 phút =………..giây  phút              = …………giây

 Câu 4: (M3) Một hình vuông có chu vi là 24cm, diện tích của hình vuông đó là:

A.36cm2               B. 24cm                         C. 36cm               D. 24cm2

Câu 5:(M1) Điền vào chỗ chấm  

Hình vẽ bên có cạnh AB song song với cạnh……………

và cạnh AB vuông góc với cạnh………………….

Câu 6: :(M2) Trung bình cộng của các số: 364; 290 và 636 là:

A. 327                              B. 463                     C. 430                        D. 360

Câu 7: (M3) Kết quả của biểu thức 468 : 2 + 61 x 4 là:

A. 1180           B. 123               C.  224                        D. 478

 Phần II: TỰ LUẬN (3đ)

Câu 8:(M1) Đặt tính rồi tính:

45621 + 32167

………………

………………

………………

      96524 – 13203

………………

………………

………………

         11294 x7

………………

………………

………………

10048:8

………………

………………

………………

………………

………………

Câu 9: (M3)

a, (0,5đTìm x:

( x : 4) – 476 =  388

 b, ( 0,5đ)Tính bằng cách thuận tiện nhất 4978 +1326 +5022 +874

Câu 10 : ((M4) a, Hiện nay anh hơn em 5 tuổi, sau 5 năm nữa tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay

b,  Trung bình cộng của hai số là 100, hai số đó hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số đó.