Trang Chủ Lớp 4 Đề kiểm tra lớp 4

Bài kiểm tra định kỳ giữa học kì 1 môn Sử lớp 4: vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn : Lịch sử Khối 4, Thời gian: 45 phút.

I.Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: (5đ)

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa nhất mà Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa là gì?

A. Thi Sách (chồng bà Trưng Trắc) bị Tô Định bắt và giết hại.

B. Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.

C. Hai Bà Trưng căm thù quân xâm lược.

D. Tất các các phương án trên đều đúng.

Câu 2. Thành tựu đặc sắc về phong trào của người dân Âu Lạc là gì?

A. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

B. Biết rèn sắt.

C. Xây dựng thành Cổ Loa.

D. Cả đáp án A và B đều đúng.

Câu 3. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp với các cuộc khởi nghĩa chống lại các triều đại Phương Bắc?

Advertisements (Quảng cáo)

A (Tên cuộc khởi nghĩa) Nối B ( Thời gian )
1. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 1 – ……… a. Năm 938
2. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 2 – ……… b. Năm 905
3. Khởi nghĩa Ngô Quyền 3 – ……… c. Năm 40
4. Khởi nghĩa Lí Bí 4 – ……… d. Năm 722
5. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ 5 – ……… e. Năm 542

Câu 4. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Văn Lang.       B. Âu Lạc.             C. Việt Nam.              D. Cả đáp án A & B đều đúng.

Câu 5. Điền vào chỗ trống trong câu sau:

Quân giặc bị quân dân ta đánh bại trong trận ………………………lần thứ ………. Là quân ……………….  Sau đó ……………….. xưng vương và chọn ………………… làm kinh đô vào năm ……….. .

Câu 6. Đâu không phải điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt và Âu Lạc ?

A. Tục lệ.                B. Nơi Đóng đô.         C. Biết chế tạo đồ Đồng.        D. Địa bàn sinh sống.

Câu 7. Sau 1117 năm bị đô hộ, nhân dân ta đã giành được độc lâp hoàn toàn. Theo em sau 1117 năm đó được tính từ năm nào đến năm nào?

A. Từ năm 179 TCN đến năm 938.

B. Từ năm 179 TCN đến năm 40.

C. Từ năm 179 TCN đến năm 938 TCN.

D. Từ năm 938 đến năm 179 TCN.

Câu 8. Em hãy chọn và điền các từ : khởi nghĩa, độc lập, nhà hán, lần đâu tiên vào chỗ chấm (…) đề hoàn chỉnh nội dung cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng:

Oán hận trước ách đô hộ của………………… Hai Bà Trưng đã phất cờ …………………., được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.

Không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã thành công.

Sau hơn  hai thế kỉ bị phong kiến phương bắc đô hộ, đây là ……………………. Nhân dân đã giành được …………… .

Câu 9. Nước Văn Lang ra đời cách ngày nay (2018) khoảng bao nhiêu năm?

A. Khoảng 700 năm.                   B. Khoảng 2718 năm.

C. Khoảng 1700 năm.                D. Khoảng 2 700 năm.

Câu 10. Sau khi An Dương Vương thua trận, nước Âu lạc thay đổi như thế nào ?

A. Nhân dân vẫn sống bình an, hạnh phúc.

B. Rơi vào ách đô hộ của các triều đại PKPB.

C. Vẫn là nước độc lập, tự chủ.

D. Bị chia thành quận, huyện do người Hán cai quản.

II. TỰ LUẬN : (5đ)

Câu 1. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang và nêu một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ? (2đ)

Câu 2. Em hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo? (2đ)

Câu 3. Em có nhận xét gì về cuộc sống của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ? (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)