Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch Sử – Địa Lý lớp...

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch Sử – Địa Lý lớp 4 trường TH Kim Đồng 2017 có đáp án

CHIA SẺ

Dưới đây là Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng năm 2017 – 2018 là tài liệu tham khảo bao gồm cả đáp án giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả học kì 1.

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2017 – 2018

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 4

Thời gian làm bài 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1:(0,5đ) Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La vào năm?

A. Năm 1011 ;  B. Năm 1226 ;  C. Năm 1010 ;  D. Năm 1076

Câu 2: (0,5đ)  Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước năm nào?

A. Năm 938 ;  B. Năm 968 ;       C. Năm 981;         D. Năm 979

Đánh dấu X vào [..] trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 3:(0,5đ)  Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ?

A.[..] Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.

B.[..] Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc để tấn công tiêu diệt địch.

C.[..] Chặn đánh giặc ngay cửa sông Bạch Đằng.

D.[..] Kế “ Vườn không nhà trống”

Câu 4:(0,5đ)  Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ?

A.[..] Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

B.[..] Xây dựng được thành Cổ Loa.

C.[..] Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên và xây dựng được thành Cổ Loa.

D.[..] Chế tạo được súng và nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

Câu 5: (1đ) Điền các từ ngữ:( đến đánh, đặt chuông lớn, cầu xin,  vua ) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp :

Vua Trần cho ……………………………ở thềm cung điện để dân ……………. khi có điều gì …………………. hoặc bị oan ức .Trong các buổi yến tiệc, có lúc ……….. và các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

II. ĐỊA LÍ: (3điểm)

 Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1:(0,5đ)  Đỉnh núi Phan-xi-păng có độ cao bao nhiêu mét ?

A. 3134 mét ; B.  3143 mét ;     C.  3314 mét;     D. 3341 mét

Câu 2(0,5đ)  Nghề chính của người dân Hoàng Liên Sơn là gì ?

A. Nghề nông ;      B. Nghề thủ công truyền thống ;

C. Nghề khai thác khoáng sản. D. Nghề đánh bắt thủy sản

Câu 3:(0,5đ)  Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ?

A. Lâm Viên B.  Di Linh     C.  Kon Tum.           D.  Đắk Lắk

Câu 4:(0,5đ)  Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ:

A. Lớn thứ nhất. B.  Lớn thứ hai.          C.  Lớn thứ ba.       D . Lớn thứ tư

Câu 5:(1đ)  Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp?

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì với đất nước?

Câu 2: Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

II. ĐỊA LÍ: (2điểm)

Câu 1: Nêu đặc điểm chính của dãy Hoàng Liên Sơn.

Câu 2: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

——– HẾT ———

ĐÁP ÁN 

A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

 I. LỊCH SỬ: (3điểm)

Mỗi  câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm,  riêng câu5:  1 điểm

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng C

0.5đ

B

0.5đ

B

0.5đ

C

0.5đ

Thứ tự cần điền:

đặt chuông lớn ; đến đánh; cầu xin , vua .

( Đúng mỗi ý  0,25 đ )

II. ĐỊA LÍ: (3điểm)

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng B

0.5đ

A

0.5đ

A

0.5đ

 B

0.5đ

              a  – 4                 ;                b – 2

c  – 3                 ;                d – 1

( Đúng mỗi ý  0,25 đ )

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

 I. LỊCH SỬ: (2điểm)

Câu 1 : Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì với đất nước?

Trả lời:  Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng được lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác.

Ông đã có công dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước ( năm 968)

 Câu 2:  Khi giặc Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi  nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

Trả lời :  Vua tôi nhà Trần dùng kế “Vườn không, nhà trống”. Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long, Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, không tìm thấy một bóng người, một chút lương thực để ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. Chính lúc đó quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng Long để tiêu diệt chúng .  

 II. ĐỊA LÍ: (2điểm)

Câu 1Nêu đặc điểm chính của dãy Hoàng Liên Sơn.

Trả lời: Đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn là núi cao, đồ sộ nhất Việt Nam với nhiều đỉnh nhọn  sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm.

 Câu 2: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

Trả lời : Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ vì: Diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

 

CHIA SẺ