Trang Chủ Lớp 4 Đề kiểm tra lớp 4

Thi khảo sát chất lượng toán lớp 4 năm 2015-2016

CHIA SẺ

ĐỀ THI KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 

Môn : Toán

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Khoanh tròn vào kết quả đúng :

a) 35 + 46 = ?       100 ; B                 91 ;    C.      81

b) 46 – 27 = ?       19   ; B                 29 ;    C       10

c) 124 x 6 = ?       624 ; B                 744 ; C       724

d) 156 : 6 = ?       26   ; B                 36   ; C       16

Bài 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: > ; < ; =

367………..340 ; 4980……….4987 ; 48 m………. 4800cm ; 67 kg………7 yến

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm .

23 m = …………dm ;     43 tấn = ……………kg ;

12m2 =………….cm2;    5 m 7 dm = ……………dm

Bài 4. Chọn kết quả đúng và khoanh tròn

a) Công thức tính diện tích hình chữ nhật là:

a1.     S = a x b ;      a2.  S = ( a+ b) x2 ;       a3.   S = ( a x b ) : 2

b ) Công thức tính diện tích hình vuông là:

b1.     S = a x 4 ;      b2.  S = a x a ;   b3.     S = a + 4

c) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEF :

timduong-gap-khuc

c1.     12 cm;         c2.     13 cm  ;       c3.     14 cm

Bài 5. Một đội thủy lợi đào được 315 m mương nước trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày,đội đó đào được bao nhiêu mét mương nước? Biết rằngsố mét mương đào được trong mỗi ngày là như nhau.

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1. 2 điểm. Đúng mỗi câu được 0.5 điểm.

  1. a) B ; b)       A ; c)     B ; d)      A

Bài 2. 1 điểm. Đúng mỗi câu được 0.25 điểm.                                                                                        367 > 340 ;         4980 < 4987 ;     48 m = 4800 cm ;    67 kg < 7 yến

Bài 3. 2 điểm. Đúng mỗi câu được 0.5 điểm.

23 m = 230 dm ; 43 tấn = 43000 kg ; 12 m2 = 120000 cm2;  5 m 7 dm = 570 cm

Bài 4. 1.5 điểm. Đúng mỗi câu được 0.5 điểm.

  1. a) a 1 ; b)                  b 2 ; c)                  c 1

Bài 5. 3,5 điểm.

Số mét mương đào được trong một ngày là: 0.5 điểm

315 : 3 = 105 ( m )        1 điểm

Số mét mương đào được trong 8 ngày là :       0.5 điểm

105 x 8 = 840 ( m )

Đáp số : 840 m