Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 9 – What Are They Doing? SGK Tiếng Anh 4 mới

Unit 9: What Are They Doing? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 9 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 9:  exercise: bài tập; make: làm …

UNIT 9. WHAT ARE THEY DOING?

– dictation: bài chính tả

– exercise: bài tập

– listen: nghe

– make: làm

Advertisements (Quảng cáo)

– mask: cái mặt nạ

– paint: tô màu

– paper: giấy

Advertisements (Quảng cáo)

– plane: máy bay

– puppet: con rối

– text: bài đọc

– video: băng/ phim video

– watch: xem, theo dõi

– write: viết

Advertisements (Quảng cáo)