Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 – What Do You Like Doing? Sách Tiếng Anh lớp 4 mới

CHIA SẺ
Unit 7: What Do You Like Doing? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 7:  collect: sưu tầm, thu lượm; drum: cái trống …

UNIT 7. WHAT DO YOU LIKE DOING?

– bike: xe đạp

– chess: cờ vua

– collect: sưu tầm, thu lượm

– comic book: truyện tranh

– cool: vui vẻ

– drum: cái trống

– hobby: sở thích

– kite: cái diều

– model: mô hình

– penfriend: bạn (qua thư từ)

– plant: trồng

– read: đọc

– ride: đạp, cưỡi

– sail: đi tàu thủy/ thuyền buồm

– stamp: tem

– take: cầm, nắm, giữ

– tree: cây

– TV = television: ti vi