Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 – What Does Your Father Do? Sách Tiếng Anh lớp 4 mới

Unit 12: What Does Your Father Do? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 12: driver: lái xe, tài xế; field: đồng ruộng …

UNIT 12. WHAT DOES YOUR FATHER DO?

– clerk: nhân viên văn phòng

– doctor: bác sĩ

– driver: lái xe, tài xế

Advertisements (Quảng cáo)

– factory: nhà máy

– farmer: nông dân

– field: đồng ruộng

– hospital: bệnh viện

– nurse: y tá

– office: văn phòng

Advertisements (Quảng cáo)