Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 11- What Time Is It? SGK Tiếng Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 11: What Time Is It? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 11 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 11: breakfast: bữa ăn sáng; dinner: bữa ăn tối …

UNIT 11. WHAT TIME IS IT?

– afternoon: buổi chiều

– a.m.: buổi sáng

– breakfast: bữa ăn sáng

– cook: nấu

– dinner: bữa ăn tối

– evening: buổi tối

– get up: ngủ dậy

– go: đi

– go home: về nhà

– go to bed: đi ngủ

– go to school: đến trường

– have (breakfast/lunch/dinner): ăn (sáng/trưa/tối)

– later: sau

– lunch: bữa ăn trưa

– morning: buổi sáng

– noon: buổi trưa

– o’clock: (chỉ) giờ

– p.m.: buổi chiều