Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Lesson 2 Unit 12 trang 14 SGK môn Anh lớp 4 Mới tập 2: Listen and number.

Unit 12: What Does Your Father Do? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 2 Unit 12 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Hỏi đáp về nghề nghiệp của một người. Where does a doctor work?;  Listen and number.

1. Look, listen anh repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) Let’s play a game of jobs.
Chúng ta cùng chơi trò chơi về công việc.
OK.
Được thôi.
b) She’s a doctor. Where does she work?
Cô ây là bác sĩ. Cô ấy làm việc ở đâu?
In a hospital.
Trong bệnh viện.
Well done! Now it’s your turn.
Trả lời tốt lắm! Bây giờ đến lượt bạn.
c) He’s a worker. Where does he work?
Ông ây là công nhân, ông ây làm việc ở đâu?
In a factory.
Trong nhà máy.
Great.
Tuyệt.
d) She’s a farmer. Where does she work?
Cô ây là nông dân. Cô ấy làm việc ở đâu?
In a field.
Trên cánh đồng.
Correct!
Đúng rồi!

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

Advertisements (Quảng cáo)

Chỉ và nói.

a) Where does a doctor work? Bác sĩ làm việc ở đâu?
A doctor works in a hospital. Bác sĩ làm việc trong bệnh viện.
b) Where does a farmer work? Nông dân làm việc ở đâu?
A farmer works in a field. Nông dan làm việc trên cánh đồng.
c) Where does a worker work? Công nhân làm việc ở đâu?
A worker works in a factory. Công nhân làm việc ở trong nhà máy.
d) Where does a clerk work? Công nhân làm việc ở đâu?
A clerk works in an office.
Nhân viên văn phòng làm việc ở trong vởn phòng.

3. Let’s talk.

• What does your father/ mother/ grandpa/ grandma/ brother/ sister
do?
Nghề của ba/mẹ/ông/bà/anh(em)/chị(em) bạn là gì?
• Where does she/he work?
Cô ấy/cậu ấy làm việc ở đâu?

4. Listen and number.

Advertisements (Quảng cáo)

Click tại đây để nghe:

Nghe và điền số.

a 2 b 4 c 1 d 3
Bài nghe:
A: Can you talk about your parents’ jobs and where they work?
B: Yes, OK. My father is a farmer. He works in a field.
A: How about your mother?
B: She’s a nurse. She works in a hospital.
A: Thanks for your answers.
B: You’re welcome.
A: Now, what about you? What does your father do?
C: He’s a doctor. He works in a hospital.
A: How about your mother?
C: She’s a teacher. She works in a primary school.
A: Thanks for your answers
C: You’re welcome.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

1. This is Ann’s mother. Đây là mẹ của Ann.
She is a doctor/nurse. Bà ấy là bác sĩ/y tá.
She works in a hospital. Bà ây làm việc trong bệnh viện.
2. This is Ann’s father. Đây là ba của Ann.
He is a farmer. Ông ấy là nông dân.
He works in a field. Ông ấy làm việc trên cánh đồng.

6. Let’s play.

Chúng ta cùng chơi.

Pelmanism (Phương pháp Penman – Luyện trí nhớ)
Đầu tiên, để chuẩn bị cho trò chơi này, các bạn chuẩn bị các thẻ tên công việc (nghề nghiệp) và nơi làm việc cho công việc đó. Nhắc lại cho các bạn về cách chơi trò chơi này như sau: chơi theo cặp, các bạn lần lượt lật một cặp thẻ tên. Nếu cặp thẻ tên đó hiện ra là công việc phù hợp với nơi làm việc thì người chơi sẽ được một điểm và tiếp tục lật cặp thẻ tên khác. Nếu các bạn lật một cặp thẻ mà hiện ra không đúng (có nghĩa là công việc không phù hợp với nơi làm việc) thì đến lượt người chơi kia. Khi đã lật hết toàn bộ thẻ tên, người nào có số điểm cao nhất là người chiến thắng.

Advertisements (Quảng cáo)