Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 1 – Nice To See You Again SGK môn Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 1: Nice To See You Again SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 1 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 1: afternoon: buổi chiều; England: nước Anh …

UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN

– afternoon: buổi chiều

– again: lại, nữa

– England: nước Anh

– evening: buổi tối

– homework: bài tập về nhà

– later: sau

– meet: gặp

– morning: buổi sáng

– night: đêm

– see: gặp, nhìn thấy

– tomorrrow: ngày mai

– Viet Nam: nước Việt Nam