Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 – I’m From Japan Sách Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 2: I’m From Japan SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 2: American: người Mỹ; English: người Anh …

UNIT 2. I’M FROM JAPAN 

– America: nước Mỹ

– American: người Mỹ

– Australia: nước Úc

– Australian: người Úc

– English: người Anh

– English: môn tiếng Anh

– Japan: nước Nhật

– Japanese: người Nhật

– Malaysia: nước Ma-lay-sia

– Malaysian: người Ma-lay-sia

– Vietnamese: người Việt Nam