Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tập làm văn – Tuần 33 Trang 69 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: “Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

CHIA SẺ
Tập làm văn – Tuần 33: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 69. Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon; “Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển…

Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon 

a)………………………

……………………….

……………………….

b) ……………………..

……………………….

………………………..

Đọc bài báo trong sách Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon :

a)  “Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

b) Ở Việt Nam, các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác… Thực vật gồm : trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất…

   Trên thế giới : kền kền Mĩ, cá heo xanh Nam Cực, gấu trúc Trung Quốc… là những loài còn số lượng rất ít, cần được bảo vệ.