Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 33 Trang 67 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Viết vào chỗ trống các từ chứa tiếng bắt đẩu bằng s hoặc x , có nghĩa trái nghĩa với từ gần

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 33: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 67. Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố; Viết vào chỗ trống các từ chứa tiếng bắt đẩu bằng s hoặc x , có nghĩa trái nghĩa với từ gần…

(1): a) Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố

                                                                          

Nhà …..anh lại đóng đỗ ……anh

Tra đỗ, trồng hành, thở lợn vào trong.

                               Là bánh……….

b) Điền vào chỗ trống o hoặc ô. Giải câu đố.

                                                                          

       Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trng

      Chảo gì mà rng mênh m…ng

          Giữa hai sườn núi, cánh đ…ng cò bay ?

                                   Là………

(2): Viết vào chỗ trống các từ

a) Chứa tiếng bắt đẩu bằng s hoặc x , có nghĩa như sau :

–  Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên bầu trời :………………….

– Trái nghĩa với với gần :…………………….

– Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng, nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt ăn được :………..

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau :

– Một trong bốn phép tính mà em đang học :………………………..

– Tập hợp nhau lại một nơi để cùng bàn bạc hoặc cùng làm một việc nhất định :………………

– Đồ dùng làm bằng giấy cứng, gỗ, nhựa hay kim loại để đựng hoặc che chắn, bảo vệ các thứ bên trong :………

(1): a) Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trổng hành, thả lợn vào trong.

Là bánh chưng

b) Điền vào chỗ trống o hoặc ô. Giải câu đố :

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

Chảo gì mà rng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cánh đng cò bay ?

thung lũng

(2): viết vào chỗ trống các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

– Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên bầu trời : sao

– Trái nghĩa với gần : xa

– Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng, nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt ăn được : sen

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau :

– Một trong bốn phép tính em đang học : cộng

– Tập hợp nhau lại một nơi để cùng bàn bạc hoặc cùng làm một việc nhất định : họp

– Đồ dùng làm bằng giấy cứng, gỗ, nhựa hay kim loại để đựng hoặc che chắn, bảo vệ các thứ bên trong : hộp