Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Luyện từ và câu – Tuần 31 Trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 31: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 59. Viết tên các nước mà em biết; Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột…

1: Viết tên các nước mà em biết

……………………………………………………

2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau

a) Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b) Với vẻ mặt lo lắng các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c) Bằng một sự cố gắng phi thưòng Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.

1: Viết tên các nước mà em biết

Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Hà Lan, Ý,  Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, ln-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Xin-ga-po, Mi-an-ma,…

2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau

a) Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b) Với vẻ mặt lo lắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c) Bằng một sự cố gắng phi thường, Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.