Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 32 Trang 63 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa màu của cánh đồng chín

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 32: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau; Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa màu của cánh đồng chính…

Điền vào chỗ trống từ 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l  hoặc n, có nghĩa như sau:………

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta :………….

– Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng :………

– Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc:………

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau

– Màu của cánh đồng lúa chín :………

– Cây cùng họ với cau, ló to, quả chứa nước ngọt, có cùi :……..

– Loại thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà :

 Điền vào chỗ trống các từ 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau.

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta : Lào

– Nơi tận cùng ở phía nam Trái Đất, quanh năm đóng băng : Nam Cực

– Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc : Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

– Màu của cánh đồng lúa chín: vàng

– Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi: dừa

– Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà: voi