Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Luyện từ và câu – Tuần 32 Trang 62 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì ?”

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 32: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 62. Khoanh tròn các dấu hai chấm trong đoạn văn sau; Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì ?”…

1: a) Khoanh tròn các dấu hai chấm trong đoạn văn sau

Bồ Chao kể tiếp :

– Đầu đuôi là thế này : Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi : “Kìa, hai cái trụ chống trời !”

b) Nối từng dấu hai chấm ở bài tập trên với tác dụng của nó :

2: điền dấu chấm hoặc dấu hai chấm và □ trong đoạn văn sau

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học □ Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi □ “Cha đã là nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt ?” Đác-uyn ôn tồn đáp □ “Bác học không có nghĩa là ngừng học”.

 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì ?” :

a) Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b) Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.

c) Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mỉnh.

1: a) Khoanh tròn các dấu hai chấm trong đoạn văn sau

Bồ Chao kể tiếp:

– Đầu đuôi là thế này : Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi : “Kìa, hai cái trụ chống trời !”

b) Mỗi dấu hai chấm được dùng làm gì ?

2: Điền dấu chấm hoặc dấu hai chấm vào □ trong đoạn văn sau

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi : “Cha đã là nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì nữa cho mệt ?” Đác-uyn ôn tồn đáp : “Bác học không có nghĩa là ngừng học.”

3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì ?”

a) Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b) Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đối bàn tay khéo léo của mình.

c) Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sồng gấm vóc bằng trí tuệ, mổ hôi và cả máu của mình.