Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 10 What Do You Do At Break Time? – Bạn Làm Gì Vào Giờ Giải Lao SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 10: What Do You Do At Break Time? – Bạn Làm Gì Vào Giờ Giải Lao SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 10 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 10 SGK tiếng anh 3 mới: basketball: bóng rổ; hide-and-seek: trò chơi trốn tìm …

UNIT 10. WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?

– badminton: cầu lông

– basketball: bóng rổ

– blind man’s bluff: trò chơi bịt mắt bắt dê

– chess: cờ

– football: bóng đá

– hide-and-seek: trò chơi trốn tìm

– skating: trượt băng/ pa tanh

– skipping: nhảy dây

– table tennis: bóng bàn