Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 18 What Are You Doing? – Bạn đang Làm Gì? SGK Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 18: What Are You Doing? – Bạn đang Làm Gì? SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 18 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 18 SGK tiếng anh 3 mới: know: biết, hiểu biết; listen to music: nghe nhạc …

UNIT 18. WHAT ARE YOU DOING?

– cook: nấu ăn

– do homework: làm bài tập về nhà

– draw: vẽ

– know: biết, hiểu biết

– listen to music: nghe nhạc

– love: yêu thương

– play the piano: chơi piano

– read: đọc

– sing: hát

– skate: trượt băng

– skating: trờ chơi trượt pa tanh

– skip: nhảy dây

– skipping: nhảy dây

– so much: rất nhiều

– watch TV: xem TV