Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Gấp một số lên nhiều lần: Giải bài tập 1,2,3 trang 33 Toán 3

Bài Gấp một số lên nhiều lần – Toán lớp 3. Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 33  SGK Toán 3. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?…

Bài 1. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Năm nay tuổi của chị là:

Advertisements (Quảng cáo)

6 x 2 = 12 (tuổi)

Bài 2. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Số quả cam mẹ hái được là:

7 x 5 = 35 ( quả cam)

Bài 3.

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8
Gấp 5 lần số đã cho 15

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8  11 9 12  10 5
Gấp 5 lần số đã cho 15 30 20  35 25  0

Advertisements (Quảng cáo)