Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tập làm văn – Tuần 32 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lại 2 – 3 câu trong một trang sổ liên lạc của em

CHIA SẺ
Tập làm văn – Tuần 32: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 62. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau; Viết lại 2 – 3 câu trong một trang sổ liên lạc của em…

1: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau 

a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : “Truyện này tớ cũng đi mượn.”

Em đáp : ……………………….

b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ. Bố bảo : “Con cần tự làm bài chứ !”

Em đáp : ………………………

c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo : “Con ở nhà học bài đi !”

Em đáp : ………………………

2: Viết lại 2 – 3 câu trong một

…………………………..

…………………………..

…………………………..

1: Viết lời đáp của em trong các trường hợp sau

a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : ‘Truyện này tớ cũng đi mượn.”

Em đáp : Thế thì thôi vậy. cảm ơn bạn.

b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ. Bố bảo : “Con cần tự làm bài chứ !”

Em đáp : Vâng ạ ! Con sẽ tự làm ngay.

c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo : “Con ở nhà học bài đi !”

Em đáp : Dạ. Con ở nhà đây ạ.

2: Viết lại 2 – 3 câu trong một trang sổ liên lạc của em

(Các em tự ghi.)